3.trasa
Α…Ω
Přihlásit Vítá vás 3.trasa
Neděle 14. července 2024 12:33

Jak to začalo...

Historie

Když na podzim 1963 vznikl, inspirován polským AKTem, Turistický akademický klub (TAK), začal připravovat svou první Stezku. Na jaře 1964 byla spáchána pozvánka, jejíž přepis z archivu Petra Kobiána je přiložen, a život kamarádů z kolejí a studijních kruhů se mohl zvolna transponovat do života tras...


Stezka 64

je turistická akce. Je podnikem výlučně studentskou.
     Jelikož nebylo v našich silách zajistit finančně celou akci, je proto nutné, aby veškeré náklady si každý student hradil sám. Upozorňujeme ale, že tyto náklady nebudou vysoké.
1./ Celá STEZKA je rozdělena na čtyři trasy a každý účastník si může trasu zvolit. počet míst na jedné trase je omezen.
2./ Závazné přihlášky je nutno odevzdat do I8. IV! Odevzdejte na FV ČSM /úř.hodiny 10-13/ Současně s přihláškou je každý účastník povinnen odevzdat organizační poplatek ve výši 10 Kčs, kterého bude použito k organizování podzimní Stezky, financování odznaku účastníků Stezky a propagačního materiálu.
3./ Pro lepší organisaci a celý průběh Stezky žádáme, aby se účastníci dle možnosti přihlašovali ve skupinách /4-8 lidí/ a zároveň si zvolit název a vedoucího.
4./ V zájmu hladkého průběhu "Stezky" a možnosti organizace dalších akcí tohoto druhu, žádáme, aby se všichni účastníci akce chovali jako turisté.
5./ Vzhledem k tomu, že se jedná o podnik ryze turistický s možností být vystaven všem rozmarům našich velehor, nechceme radit, ale doporučujeme vzít si spací pytel nebo přikrývku. Přestože jsou noclehy zajištěny, nevylučujeme možnost spaní ve stodolách. Prostředky k zajištění a výživě své tělesné schránky je každý povinen, ve vlastním zájmu, vzíti si s sebou, neb se nám podařilo zajistit pouze pitnou vodu a pronajnmout některé vysokohorské pastviny. I když starost o zažívací trakt pokládáme za prvořadou, nesmíme opomíjet ani potřeby kulturního vyžití. A proto vezměte s sebou hudební nástroje, odpovídající vašim hráčským a nosičským kvalitám. Hlavně ale nezapomeňte doma dobrou náladu.

      U p o z o r ň u j e m e !

      Síly si rozvrhněte tak, abyste po týdenním trmácení se na horách sebrali poslední den ještě špetku sil k mohutnému, veselému závěru a finiši "Stezky", který se bude konat v neděli v Harachově. O občerstvení a zábavu se postará každý sám.

Ve svých radách se nechceme uchýlit k slovům sslovutných doktorů, ale ke slovům člověka, studenta a rebela F. Villona:

Kdo stále studuje,
čas mu rychle pádí,
proto bujně laškuje,
rozpustilé mládí.

Pozn: Počasí se dosud nepodařilo zajistit. Prosadili jsme zatím pouze odložení plánovaného jarního tajfunu na zkouškové období 1964.

 

Turistický akademický klub FSI.

0 komentářů

Uživatelské menu


Nevíte, jaké máte své heslo?

Z uložených fotek